Zajęte terminy

2018r.

Marzec: 30

Maj: 5, 25

Czerwiec: 16

Lipiec: 6, 7, 13, 14, 20, 21

Sierpień: 3, 11, 14, 15

Wrzesień: 8

Październik: 10, 13, 19

2019r.

Czerwiec: 29

Wrzesień 7

2020r.

Czerwiec: 6