Zajęte terminy

2018r. Marzec: 30 Maj: 5, 25 Czerwiec: 16 Lipiec: 6, 7, 13, 14, 20, 21 Sierpień: 3, 11, 14, 15 Wrzesień: 8 Październik: 10, 13, 19 2019r. Czerwiec: 29 Wrzesień 7 2020r. Czerwiec: 6