Zajęte terminy

2018r. Maj: 25 Czerwiec: 16 Lipiec: 7, 14, 20, 21 Sierpień: 3, 11, 14, 15 Wrzesień: 8, 22 Październik: 5, 13, 19 2019r. Czerwiec: 29 Wrzesień 7 2020r. Czerwiec: 6